wz

počítadlo.abz.cz

 

Teória Chaosu.

O čom vlastne pojednáva Teória Chaosu?Je to veda ,či paveda alebo dokonca metafyzika? Je to veda zaoberajúca sa praktický všetkými veličinami ako náhoda,šťastie,osud či karma a samozrejme všetkými nevysvetliteľnými matematickými javmi ako sú aj fyzikálne abnormálnosti a ešte nepoznané zákonitosti prírody, ako aj samotné zákony bitia - vesmíru a všehovedenia... tj.pána osudu. /Ak chceš tak Pána Boha/

Teórií Chaosu je viac, každá je v niečom jedinečná a unikátna, ale žiadna nevystihuje podstatu všetkého... A tak zostáva len konštatovať ,že nie len táto jediná slovenská môže byť ta pravá a unikátna, ktorú ste našli tu - a aj ,alebo - vďaka osudu ,práve v tejto jedinečnej správe o tomto fenoméne už aj na internete v slovenskom jazyku...

 

 

 

Teória Chaosu a jej vplyv.

Či sa to niekomu páči alebo nie, Chaos nás sprevádza ešte od nenarodenia.Vesmír galaxie a slnečné sústavy vznikli vďaka chaosu atómov hmoty.Ale tento chaos je len zdánlivy ,termín Chaos je veľmi nevýstižný pre celú problematiku celej téorie ,ktorá dostala toto meno skôr,ako boli objavené jej skutočné hodnoty poriadku, ktoré sa vzťahujú nielen na nás ale na celý vesmír,to znamená - bez zveličovania,že je - Vesmírnym Zákonom všehobitia!

 

Atómy zdanlivo chaotický kmitajúce vytvárajúc hmotu majú svoju konštrukciu presnej dráhy, ktorú utvára podobná sila, ako sila tvoriaca a modelujúca obežné dráhy planét a aj celý galaktický priestor hviezd, ktorý je zdanlivo rozhádzaný po celej nočnej oblohe.Pri bližšom skúmaní zistíme, vesmír je kompaktný a neoddeliteľný celok, ktorého sme súčasťou aj z naším globálnym chaotickým rozhádzaním hmoty po priestore, ako je aj život na zemi, ktorý navonok pôsobí neudržateľným chaotickým výzorom , ale v celku má tento mikro-život aj tu svoj poriadok, aj keď to tak často nevyzerá.Tento poriadok udržuje neuveriteľná sila, ktorá sa nedá prirovnať absolútne k ničomu, čo sme dosiaľ poznali ...Je to sila Chaosu!

 

Ako príklad poriadku v Chaose, stačí spomenúť včelstvá, ktoré pred úľom pozorujeme, všimneme si ich zdanlivo Chaotický let,a divíme sa ako sa v tom Chaose vyznajú, odkiaľ a kam letia,ako sa orientujú v tom zmätku v pohybujúcom sa Chaose, ktorý tak navonok pôsobí , ale nie je až taký bezbrehý, ale to zistíme len pri bližšom skúmaní.Preto lebo aj včely majú svoj presný poriadok a zákonitosť pohybu oproti tomu, čo nám pred úľom predvádzajú a nezasvätenému pozorovateľovi sa javia vo svetle Chaosu...

 

Ale, ako keby toho nebolo dosť chaos sa prenáša do minulosti ,prítomnosti a samozrejme do budúcnosti a to nielen cez viditeľné vplyvy, ako napr.ovplyvnený činmi predkami ,alebo inými ľuďmi /ešte sa k tomu dostaneme/ , ale aj obyčajnou matematikou, či fyzikou v ukrytých zákonitostiach, ktoré pri bližšom skúmaní odhalíme a zistíme ,že veci zo zdanlivo pevným základom ho vôbec pevný nemajú a zákonitosti z labilným základom sa stavajú pravidlom a zákonom!

 

Stačí uviesť malý praktický pokus z nedozerným filozofickým následkom pre celu túto teóriu,ktorá stavia na matematických fenoménoch okolo nás.Tento pokus si môže každý okamžite vyskúšať,potrebuje k tomu: mincu, pohár, pero a papier a trochu trpezlivosti.Podstata pokusu spočíva v tom, že mincu dáme do pohára a potrasieme respek.pomiešame a vyklopíme; na kúsok papiera si zapíšeme, či vyklopená strana mince bola číslo, alebo znak.Túto činnosť vykonávame presne 100x z následným zapísaním výsledku.Snažíme sa, aby táto činnosť bola monotonná prirodzená, bez robenia oprav vo vyklopeniach.

Keď sme pokus ukončili porovnáme výsledok - práve vo výsledku tohoto pokusu je pointa! Pretože výsledok je vždy rovnaký;a to : 49-51/ 51-49 buď voči znaku, alebo číslu.Je jedno či tento pokus opakujete viac krát, alebo ho robí žena, muž alebo deti, výsledok je vždy rovnaký...ale ako všetko v živote aj tento výsledok má svoju toleranciu odchýlky, ktorá bude vždy rovnaká, a čo je zaújmavé aj táto odchýlka je vždy presná, ma svoju periódu, ale to si všimnete až po viacnásobných pokusoch ,čo je ešte zaújmavejšie táto odchýlka môže byť v určitých štádiách takmer nulová.Je treba si uvedomiť, že sa bavíme rádovo o stovkách pokusov ,kedy jeden pokus činí 100 hodov!

Tieto zdanlivo Chaotické hody mincou tak dostávajú novú tvár - logiku Teórie Chaosu - postrach všetkých veľkých matematikov...čo zdaného pokusu vyplýva, že neexistuje žiadne šťastie - žiadna náhoda, ale len jedno, na svete je neznáma sila, ktorá to tu všetko riadi a ovplyvňuje,či sa nám to páči alebo nie.A tu sa dostávame do unikátneho rozporu a to: že táto Teória vlastne pojednáva o tom ,že Chaos neexistuje - všetko okolo nás je presne určené, nadefinované a tým spečatené,ako do minulosti tak aj do budúcnosti rovno cez našu prítomnosť, ktorú ľudia často volajú aj karma či osud...

 

 

Teória Chaosu ako ju všetci poznáme.

Teória Chaosu, ako ju väčšina z nás pozná je vlastne náhoda.Celý život sa nám skladá z náhod, ako sú aj technické objavy, ktoré tvoria nám známi celok -osudy nás všetkých ktoré si vzájomne ovplyvňujeme aj keď sa nepoznáme a sme ďaleko od seba...Tieto náhody sú maličké zrnka do mozaiky života,ktorý sa nám zdá ako výslednica ovplyvňovaná cez naše konanie a správanie, ale nie je tomu tak- ba práve opak je pravdou, my sami ovplyvňujeme hlavne iných životy a osudy, aj keď to tak na prvý pohľad nevypadá. Ale je to tak! Všetci iný ovplyvňujú nás naše konanie aj keď bežne sme si toho není vedomý, ako malý príklad:

 

Málo platený pracovník sa rozhodne zmeniť pracovné miesto, aj ho zmení-nájde si lepšie platené miesto,ale už tým ,že sa rozhodol odísť- nevedomky zasiahol osudy iných, a ako?Napríklad tak: keby neodišiel, neobsadil by jeho miesto iný človek, ten iný by nespravil napr.to, že by si nekúpil auto, ktoré by potreboval na vzdialenejšiu dochádzku do zamestnania, a ten čo auto predával by zaň neutŕžil peniaze, ktoré súrne potreboval, aby jeho živnosť neskrachovala pre dočasný finančný výpadok... Inak by pár ľudí prišlo o prácu...atď .Tu na tomto príklade je zrejme, že naše konanie je ako domino,ovplyvní ľudí postupne okolo nás a aj tých najvzdialenejších a to bez nášho vedomia! ...čo len potvrdzuje, že sme len figúrky života, ktorý hra snami šach - nezavysle na našej vôli a vedomých skutkov na našom bezprostrednom konaní, ktoré robíme len preto, lebo sa nám zdajú v danú chvíľu ako tie správne a pritom sú už dávno predurčené v minulosti na postupnosť do prítomnosti a zamaskované, ako osudy a šťastie okolo nás...Lebo, keď sa pozrieme spätne na náš doterají život uvidíme ako sa všetko skladá z toľkých náhod, že je zrejme - tie náhody sú určené na každého z nás -inak by to ani nefungovalo... A preto: nezáleží na osude, ale na vnútornom postoji k daným situáciám ktoré nám pridelil osud! Ale tento postoj - ten- je ten hlavný pre náš postup vo vývoji duše, do iných dimenzií bitia..

 

Existuje aj grafický obraz Chaosu, dá sa vidieť- a hadám ho každý aj videl, kto sa zaújmal o túto problematiku, sú to takzvané fraktály ktoré zobrazujú dokonalý obraz pravidelnosti vo svete Chaosu okolo nás, kde je evidentne patrné, že Chaos má svoju nedefinovateľnú pravidelnosť,krásu a hlavne dokonalú štruktúru.Po tomto pohľade málokoho nechá na pochybách, že Chaos nemá svojho Pána - Pána všeohobytia, Pána osudu a chceš tak Pána Boha!

 

 

Každá civilizácia, keď dosiahla určitý vrchol zanikla /napr.Inkovia,Kelti,Egyptská ríša atď/ Každý burzový index ma výkyvy riadi sa chaotickým pravidlom aj keď sa navonok zdá ,že logikov a poriadkom.Aj slnko má svoj svetelný cyklus, ako aj náš osud, ktorý je raz na výslni raz v tieni. A všetky tieto fenomény majú svojho menovateľa: Mocný Chaos! Ktorý je tak dokonalý,že niet naň vzorca, ktorý by ho obsiahol a vysvetlil - Chaos si stráži a samočinne kontroluje sám seba a svoju neodhaliteľnú identitu, ktorá mu zabezpečuje vládu a poriadok, ktorý si stanovil on sám, a ktorý má moc nad všetkým, kto ovládne pravidlá Chaosu ovládne všetko a nič, bude pánom všehobytia, ale pánov môže byť aj viac, tak ako ani jedného - podľa Zákona Chaosu !

 

 

Zákon Chaosu!

Čo bolo dnes bude aj zajtra,ale len preto aby to mohlo byť úplne ináč pozajtra.Čo neznamená,že to tak aj bude,keď to čakáme všetci - určite to tak nebude!

 

 

Chaos ako naša kolektívna karma!

Z uvedených faktov sa môže zdať,že všetko čo v živote konáme je nezávisle na našej vôli,všetko čo sa deje okolo nás nemôžme ovplyvniť.Ale zas na druhej strane nemôžeme byť pasívny, a to preto že naše cesty vedú cez prekážky ktoré nie vždy sú dané tak, aby výsledok bol od samého začiatku zbytočný.Z uvedeného potom vyplýva: všetko čo nám v živote ide hladko a ľahko ide nie preto ,že sme chytrý,vzdelaný a dokonalý ale preto, aby to tak bolo,lebo je to predurčené.To čo ide v živote ťažko je zvyčajne už dopredu určené k neúspechu,ale ani to nie je isté podľa Zákona Chaosu je všetko zariadené tak, aby sa výsledok z naším snažením ,alebo bez neho nezhodoval práve vtedy, keď to najviac čakáme,a zas naopak.Zákon ktorý stráži sám seba, svoju identitu začne vtedy y fungovať naplno,ale len preto aby sa obrátil v prospech nás alebo proti nám, vtedy,keď to najmenej čakáme alebo sme už vyčerpali svoju všetku snahu.Teória Chaosu vlastne pojednáva o sile,ktorú môžme nazvať osud, karma, Boh vesmíru a vládca bitia, ktorá má v prvom rade snahu ochrániť sama seba pred rozlúštením v záujme nášho bitia, v prospech všehožitia!...A preto: nebude nikdy možné predpovedať seriózne a kvalitne, ani obyčajné počasie!

 

 

 

Poznámka

Aj keď si to Murphy zrejme neuvedomoval, bol prvým človekom, ktorý mal niekoľko nepriamych poučiek o Zákone Chaosu, stačí uviesť len jednú, ktorá sa už iste prihodila nejednému z nás!

 

Čo sa má pokaziť- sa aj pokazí ,ale pokazí sa to väčšinou vtedy, keď to nikto nečaká !

 

 

Epilóg:

Je jedno či tejto teórií chápeš alebo nie, je jedno či si bohatý/á/ alebo chudobný/á/, je jedno či si vzdelaný/á/ alebo nie... Ale nie je jedno to: že si zašiel/a/ až tu - po tieto riadky, a to preto, lebo si na správnej ceste k poznaniu... Ale pozor! Ani táto skutočnosť ti nezaručuje o nič viac výhod v živote ako iným! ...pravdou je aj to, ak si doposiaľ nemal/a/ úspech v živote nie je to tvojou neschopnosťou, ale tvojím osudom, ktorý sa môže kedykoľvek zmeniť.Ale aj táto zmena je relatívna.Ak si pochopil/a/ tomuto výkladu stane sa táto Teória možno už zajtra tvojou morálnou oporou na strmej ceste životom! ...tieto slová cháp filozofický!

 

Úspech nezáleží na vzdelaní a vedomostiach,ale na šťastí,a šťastie,šťastie - je len malá chvížka, ktorá bola predurčená na to, aby na moment pozitívne zmenila náš doterajší život! ! Ak sa chceš dozvedieť viac o svojom osude,zastav sa a pozri sa naspäť do zrkadla svojej minulosti!

 

Neuveritelne fakty

 

 

 

info@teoria-chaosu.kvalitne.cz